اهم خدمات شرکت

شرکت تامین صنعت با در اختیار داشتن کادری متخصص، بهره گیری از آخرین دستاوردهای مدیریتی در زمینه ی بازرگانی و طراحی سیستمی نظامند و تخصص گرا در تلاش است پاسخگوی حداکثر نیازهای صنایع به طور دقیق و در زمان مقرر بوده و موجب تامین رضایت آنها گردد.

در راستای بهینه سازی خدمات و افزایش صطح رضایتمندی مشتریان، خدمات زیر را علاوه بر فعالیت در ۱۲ حوزه تجهیزات قابل تامین ارائه می دهد:

شناسایی نیازهای صنایع، ارائه ی پشنهادات و راه حل های فنی مناسب جهت تعیین نهایی سفارش براساس نیاز آن صنعت

دریافت اطلاعات فنی تجهیزات مورد نیاز صنعت و مشاوره جهت تعیین دقیق کالای مورد نیاز آن بر اساس تبادل اطلاعات فنی با شرکت سازنده و مشتری

مشاوره مهندسی محصولات در زمان گارانتی براساس تعامل فنی با شرکت سازنده و مشتری

تضمین صحت عملکرد محصلات ( گارانتی)

آموزش کاربران به منظور استفاده صحیح از دستگاههای خریداری شده در دفاتر شرکت در خارج از کشور