تجهیزات ایمنی و نظارت

پکیج اعلام وضعیت اضطراری

سیستم های اعلان حریق

سیستم های اطفاء حریق

دوربین های مادون قرمز

دوربین ها و لنز های مقاوم در شرایط سخت محیطی

سنسورهای تشخیص حرارت، دود، مادون قرمز

لباس ها و پوشش های ضد حریق

سیستم های آنالیزور گازی و جاذب های گازی

قایق های نجات و قفل های هیدرولیک استاتیک

سیستم های یکپارچه و تجهیزاتGMDSS