تجهیزات جانبی

کانکتور و گلند
کابل
محتفظ کابل و داکت
قطعات الکترونیکی و تجهیزات یدکی دستگاهها
کابل های دریایی
سنسورهای زیرآبی (فشارسنج و دماسنج های دریایی)
انواع گیج و نشان دهنده
دستگاه های اندازه گیری و سنسورهای شوک و ویبره
دستگاههای کالیبراسیون
انواع سنسور (دما، رطوبت، فشار و …)
کانکتورها و گلند دریایی
دستگاه ها و سنسورهای آزمایشگاه تست محیطی
سنسورهای هواشناسی