تجهیزات مخابراتی

آنتن های مخصوص (GPS, DGPS,….)
قطعات مخابراتی خاص (Amplifier, Divider, Combiner)
کابل های مخابراتی Coax
ماژول های مخابراتی
تجهیزات شبکه های فیبر نوری
تجهیزات شبکه و باسهای صنعتی و نظامی Ethernet, RS422, RS485, Profibus
فرستنده، گیرنده و مودم های VHF، HF،UHF
سیستم های یکپارچه و تجهیزات GMDSS
هشداردهنده های ماهواره ای
موبایل ها، سیستم های مخابرات و اینترنت ماهواره ای
آنتن