مسول دفتر

شرکت مهندسی بازرگانی تأمین صنعت به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در دفاتر تهران و اصفهان جهت احراز پست مسئول دفتر، داوطلبان دارای شرایط زیر را به همکاری فرا می خواند:

۱- جنسیت خانم

۲- حداکثر سن ۳۵ سال 

۳- روابط عمومی خوب

۴- آشنا به زبان انگلیسی (ترجمه و درک مطلب)

۵- آشنا به کاربری نرم افزارهای پرکاربرد همانند photoshop و Ms office

۶- منظم و پیگیر 

۷- دارای حافظه و سرعت عمل خوب

۸- مسلط به جستجوی اینترنتی

واجدین شرایط جهت دریافت فرم اطلاعات از لینک زیر اقدام فرمایند و فرم تکمیل شده را جهت دفتر تهران به آدرس

 tjobo@tamin-sanat.com و جهت دفتر اصفهان به آدرس ejobo@tamin-sanat.com ارسال نمایند.

دریافت فرم استخدام