کارشناس بازرگانی خارجی

شرکت مهندسی بازرگانی تأمین صنعت به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در دفاتر تهران و اصفهان جهت احراز پست کارشناس بازرگانی خارجی، داوطلبان دارای شرایط زیر را به همکاری فرا می خواند:

۱- جنسیت خانم

۲- حداقل مدرک کارشناسی 

۳- تسلط کامل به زبان انگلیسی ( در زمینه سفارشات و خرید خارجی)

۴- توانمندی بالا در انجام جستجوی اینترنتی

۵- حداکثر سن ۴۰ سال 

۶- دارای ذهن پویا جهت تحلیل مسائل 

۷- توانایی مدیریت کارهای همزمان 

۸- دقت بالا، حافظه قوی، پیگیر و منظم 

۹- ترجیحا با سابقه کار مرتبط

 

واجدین شرایط جهت دریافت فرم اطلاعات از لینک زیر اقدام فرمایند و فرم تکمیل شده را جهت دفتر تهران به آدرس

 tjobb@tamin-sanat.com و جهت دفتر اصفهان به آدرس ejobb@tamin-sanat.com ارسال نمایند.

دریافت فرم استخدام