تجهیزات ناوبری

سونار (INS) Inertial Navigation System رادار (IMU) Inertial Measurement Unit سیستم های یکپارچه نمایشگرهای داخلی شناور (FOG,RLG,MEMS) Gyro compass نقشه های الکترونیکی Echo sounder سیستم های تصحیح خطا موقعیت (DGPS, WAAS) سرعت سنج دریایی (Speed Log, EM Log, DVL, CVL, Paddle wheel) تجهیزات مکان یابی زیرآبی USBL (GPS, Glonass, Galileo) Chart Plotter سیستم های Auto-Pilot […]