تجهیزات مخابراتی

آنتن های مخصوص (GPS, DGPS,….) قطعات مخابراتی خاص (Amplifier, Divider, Combiner) کابل های مخابراتی Coax ماژول های مخابراتی تجهیزات شبکه های فیبر نوری تجهیزات شبکه و باسهای صنعتی و نظامی Ethernet, RS422, RS485, Profibus فرستنده، گیرنده و مودم های VHF، HF،UHF سیستم های یکپارچه و تجهیزات GMDSS هشداردهنده های ماهواره ای موبایل ها، سیستم های […]