تجهیزات دوار و غیر دوار

جرثقیل پمپ و خن کمپرسورها فن ودمنده ها وینچ و کشنده مبدل های حرارتی مخازن و تحت فشار لوله، تیوپ آلیاژی و سوپر آلیاژی کیت های حفاظت خوردگی آب بند، مکانیکال سیل و انواع گسکت اتصالات و کوپلینگ شیرآلات، فلیتر و صافی با آلیاژهای خاص جاذب های ارتعاش و لرزه گیر عملگرهای برقی، هیدرولیکی و […]